Quy trình, thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng năm 2021

Bài viết sau đây chúng tôi chia sẻ đến các bạn theo dõi thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng xem có thực hiện đúng hay không, nhất là người có mặt bằng bị giải phóng.

Thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng

Bước 1: Phát thông báo thu hồi đất giải phóng mặt bằng

Theo khoản 1, Điều 67, Luật Đất đai 2013 trước lúc có quyết định thu hồi đất chậm nhất là 90 ngày với đất nông nghiệp và 180 ngày riêng với đất phi nông nghiệp cơ quan có thẩm quyền phải gửi thông báo thu hồi đất cho cá nhân, hộ dân bị thu hồi đất biết.

Trong thông báo phải có chiến lược thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm điểm.

Thông báo này không riêng gì được gửi đi mỗi người có đất mà còn phải được niêm yết tại Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã nơi có đất bị thu hồi

Quy trình thủ tục giải phóng mặt bằng mới nhất năm #2021

Bước 2: Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

đây là hoạt động được xúc tiến bởi Ủy Ban Nhân Dân xã cùng với tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng đền bù mặt bằng. Trình tự, thủ tục xúc tiến hoạt động này sẽ được quy định chi tiết trong quyết định của Ủy Ban Nhân Dân từng tỉnh/ Thành Phố trực thuộc trung ương khác nhau.

Tuy nhiên:

Về bản chất có thể hiểu hoạt động này là xác lập chính xác diện tích quy hoạnh đất sử dụng đất và các gia tài có trên đất của người bị thu hồi như cây cối, khu công trình xây dựng để thực hiện cấu thành giá và bồi thường.

Để mọi chuyện suôn sẻ thì phải có sự phối hợp của người sử dụng đất, nếu trường hợp người sử dụng đất không có ý định hợp tác và ký kết thì những người có nghĩa vụ và trách nhiệm đo đạc, kiểm đếm phải triển khai hài hòa thuyết phục trong 10 ngày trường hợp người sử dụng đất vẫn nhất quyết chưa phù hợp tác thì quản trị UBND cấp huyện phát hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Hải Dương: Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng - Ảnh thời sự trong nước - Kinh tế - Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)

Bước 3: Lập, thẩm phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Phương án bồi thường được lập bởi Ủy Ban Nhân Dân xã trên cơ Sở lấy cách nhìn của người dân trong khu vực có đất bị thu hồi. Phương án bồi thường sau đó sẽ tiến hành niêm yết công khai tại nơi người dân có đất bị thu hồi cũng như được gửi cho chủ thể có thẩm quyền thu hồi đất phê duyệt

Bước 4: Thu hồi đất giải phóng mặt bằng

Xong khi được phê duyệt quyết định bồi thường sẽ được niêm yết công khai cho người dân nơi có đất bị thu hồi rất có thể chớp lấy. Trường hợp tiếp sau đó người dân không giao đất cho cơ quan GPMB có khả năng bị cưỡng chế thu hồi đất.

đó là trường hợp xấu nhất dễ gây ra thiệt hại lớn cho cho cư dân lẫn nhà nước nếu phía hai bên đều không có khả năng tìm kiếm được tiếng nói chung.

Thời gian giải quyết thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng

quy định thời gian ấn hạn giải quyết riêng với 1 số ít trình tự như sau:

thời gian từ khi phát hành Thông báo thu hồi đất đến khi ban hành quyết định hành động thu hồi đất: chậm nhất là 90 ngày riêng với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

Trường hợp người sử dụng đất trong xung quanh vị trí thu hồi đất đồng ý để cơ quan Chính phủ có thẩm quyền thu hồi đất trước thời gian ấn hạn thì UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

thời gian phát hành quyết định hành động kiểm đếm bắt buộc: 10 ngày kể từ ngày người sử dụng đất được Ủy Ban Nhân Dân cấp xã vận động, thuyết phục tiến hành Thông báo thu hồi đất.

thời điểm thực thi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 30 ngày kể từ ngày phát hành quyết định hành động phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chính phủ đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2020

Trường hợp mà triển khai vượt quá 30 ngày: Nếu nhà nước chậm chi trả thì người có đất thu hồi được nhà nước giao dịch thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy chế của Luật quản lý điều hành thuế tính trên số tiền chậm trả và thời điểm chậm trả; nếu người dân có đất thu hồi không sở hữu và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

thời gian giao đất riêng với trường hợp người bị cưỡng chế thu hồi đất chấp hành quyết định cưỡng chế: chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Ban xúc tiến cưỡng chế lập biên bản chứng nhận sự chấp hành của người dân có đất bị thu hồi.

Trên đây là thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, hy vọng sẽ hữu ích đối với những ai đang quan tâm về vấn đề này.

Nguồn: https://bietthubienmovenpick.com/