Cơ sở hạ tầng là gì? Những đặc điểm về cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ hạ tầng là cụm từ các bạn đã nghe nhiều nhưng các bạn đã thực sự hiểu cơ sở hạ tầng là gì? Và những đặc điểm của cơ sở hạ tầng là như thế nào? Nếu các bạn chưa nắm rõ, đọc ngay bài viết dưới đây để có được câu trả lời nhé!

Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng là gì

Cơ sở hạ tầng là thuật ngữ để chỉ những bộ phận kết cấu, cũng như nền tảng cho việc phát triển kinh tế. Khi bạn xét trên phương diện hình thái, cơ sở hạ tầng có thể hiểu là những tài sản hữu hình như: Các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật, lao động tri thức, tài sản hữu hình… Dựa trên các cơ sở có sẵn một số hoạt động văn hóa, xã hội, kinh tế luôn có xu hướng phát triển cũng như duy trì theo chiều hướng tích cực

+) Xét trên phương diện kinh tế hàng hóa thì cơ sở hạ tầng là một loại hàng hóa công cộng. Loại hàng hóa này dùng để phục vụ cho lợi ích của toàn xã hội.
+) Xét trên phương diện đầu tư, cơ sở hạ tầng là kết quả, sản phẩm của quá trình đầu tư được gom góp lại qua nhiều thế hệ. Nó được coi là một bộ phận giá trị, tiết kiệm quốc gia, được đầu tư đáp ứng mọi yêu cầu, mục tiêu phát triển trên mọi mặt của đất nước.

Phân loại và đặc điểm các cơ sở hạ tầng

 Cơ sở hạ tầng trong xây dựng là gì, Cơ sở hạ tầng du lịch là gì, Cơ sở hạ tầng đô thị bao gồm những gì, Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp la gì, Tiền cơ sở hạ tầng là gì, Thực trạng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, Quy hoạch cơ sở hạ tầng là gì, Kết cấu hạ tầng là gì,

Theo lĩnh vực kinh tế, xã hội

  • Cơ sở hạ tầng kinh tế là một bộ phận thuộc những ngành phục vụ cho quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm hoặc tiếp tục quá trình sản xuất trong lưu thông hàng hóa. Nó sẽ gồm hệ thống đường xá, giao thông vận tải, thủy lại, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng…
  • Cơ sở hạ tầng xã hội là bộ phận thuộc các lĩnh vực đảm bảo những điều kiện chung cho hoạt động văn hóa, xã hội, đời sống của con người với các ngành y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, các công trình công cộng.
  • Cơ sở hạ tầng môi trường là bộ phận thuộc các lĩnh vực phục vụ cho việc bảo vệ, giữ gìn, cải tạo môi trường sống như các công trình phòng chống thiên tai, công trình bảo vệ đất, rừng, biển, hệ thống xử lý chất thải công nghiệp…
  • Cơ sở hạ tầng an ninh quốc phòng là một bộ phận đảm bảo những điều kiện vật chất kỹ thuật chung cho lĩnh vực này gồm hệ thống cơ sở vật chất sản xuất bảo quản vũ khí, bảo dưỡng vũ khí, khí tài,..

Theo các ngành kinh tế quốc dân

Cơ sở hạ tầng sẽ phân theo ngành như: Giao thông vận tải, bưu chính, năng lượng, xây dựng, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội…

Theo cấp quản lý

Cơ sở hạ tầng được chia thành các cấp do trung ương quản lý, do địa phương quản lý:

  • Do trung ương quản lý bao gồm cơ sở hạ tầng có quy mô lớn gồm hệ thống đường quốc lộ, đường sắt, sân bay, bến cảng,…
  • Do địa phương quản lý gồm: cơ sở hạ tầng giao cho tỉnh/huyện/xã như cầu đường, kênh rạch, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa…

Nhờ vào cách phân loại này nhằm để xác định được rõ trách nhiệm cũng như nâng cao tính chủ động của các cấp chính quyền trong việc khai thác tối đa các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở địa phương. Đồng thời, nhờ vào đó để có được biện pháp quản lý, sử dụng tốt cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý.

Theo tính chất, đặc điểm

Cơ sở hạ tầng được phân thành cơ sở hạ tầng mang hình thái vật chất và phi vật chất:

  • Cơ sở hạ tầng mang hình thái vật chất gồm các công trình như hệ thống đường giao thông, điện, kênh rạch, trường học, công trình y tế, cơ sở quốc phòng an ninh…
  • Cơ sở hạ tầng mang hình thái phi vật chất bao gồm hệ thống thiết chế xã hội, cơ chế hoạt động, an ninh trật tự, thủ tục hành chính… Đây đều là các yếu tố liên quan đến điều kiện, môi trường phục vụ cho các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội.

Bài viết trên đây là những thông tin lý giải về vấn đề cơ sở hạ tầng là gì, phân loại cơ sở sở hạ tầng theo các đặc điểm, hình thái riêng. Từ việc phân loại cơ sở hạ tầng trên các tiêu chí khác nhau thành các loại hình khác nhau sẽ giúp cho việc phân cấp quản lý, đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng các loại cơ sở hạ tầng phù hợp đáp ứng được yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội.

Xem thêm:

Chu kỳ bất động sản

Kinh doanh bất động sản là gì

Nguồn: https://bietthubienmovenpick.com